taleloggan

Uppfödare av labrador för jakt och jaktprov

Nu kan vi glädjande nog konstatera att Wilma är dräktig.
Beräknad nedkomst är i mitten på v.4