taleloggan

Uppfödare av jaktlabrador

Sommarbild från träning med Systrarna Tess och Wilma med Wilmas dotter Holly i mitten