taleloggan

Uppfödare av labrador för jakt och jaktprov

Den 19 februari fick Wilma sina valpar, dagen efter hon fylde 6 år.
Valpningen gick bra och utan bekymmer, hon fick några dagar tidigare än beräknat.
Tur var väl det för det var 11 valpar som såg dagen ljus. Av förklarlig anledning inte så stora valpar.
Men både Wilma och valparna mår utmärkt.