taleloggan

Uppfödare av labrador för jakt och jaktprov

Tre generationer 
Wilma, Hulda och Thea