taleloggan

Uppfödare av labrador för jakt och jaktprovValp planer.
Planerad parning 
Se mer under 
valpar nedan.