taleloggan

valpar  2018

Tale Charity Burbage (Wilma).

Pappa till valparna blir:
SE J(J)CH DUCKSTREAM NIAN'S CIMBASSO 


Är du intresserad av en valp från oss kontakta oss.

Wilma